izool Z

Slnolamy izool Z predstavujú funkčné a estetické tienenie.

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

 

 

slnolamy izool Z predstavujú ideálne riešenie pre čiastočné aj celoobvodové slnečné tienenie

tvar lamiel ako aj ich variabilné uchytenie umožňujú chrániť budovu pred prehrievaním

optimalizujú množstvo svetla prenikajúceho do interiéru

zvyšujú komfort a znižujú energetickú náročnosť budovy

ľahká a rýchla montáž

využívajú sa najmä ako ochranné prvky transformovacej stanice,
vyplnenie nepriehľadných dverí a dokončenie ventilačných mriežok

* pre zväčšenie kliknite na obrázok

Dostupné šírky

62 mm a 72 mm

Príklady konštrukcie slnolamov izool Z