Protipožiarny systém izool 80 FIRE+

Protipožiarne okná a dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru určitým spôsobom a určitý čas. Protipožiarne systémy izool 80 FIRE+ sa vyznačujú vylepšenými termoizolačnými vlastnosťami, nižšou hmotnosťou konštrukcií, vynikajúcou celistvosťou a minimálnym tepelným tokom (tzv. tepelnou radiáciou). Vlastnosti profilu zamedzujú zadymenie priestoru, prestupu tepla a jedovatých plynov, ako aj vznietenie horľavých materiálov na požiarom nezaťaženej strane. Dovoľujú tak bezpečnú evakuáciu osôb chránenou únikovou cestou.

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

 

 

nižšia váha celej konštrukcie

vylepšené termoizolačné vlastnosti

bezbariérový prah s prerušeným tepelným mostom

umožňuje ľahké pripojenie k iným systémom izool®, je vhodný do interiéru aj exteriéru

systémové vložky z minerálnej vlny v prípade požiaru chránia konštrukciu pred nepriaznivými účinkami vysokých teplôt

* pre zväčšenie kliknite na obrázok

Tepelná izolácia

0,9 (W/m²K)

Stavebná šírka

78 mm

Zasklenie

7 - 62 mm

Požiarna odolnosť

EI30, EI60

Farby

RAL farby

Príklady zabudovania protipožiarnych dverí a stien izool®