Školenia

Zabezpečujeme potrebné zaškolenie výrobných a technických pracovníkov, ich oboznámenie so systémami Izool a s kalkulačným, konštrukčným, výrobným a objednávacím softwarom Izooft, s technickými postupmi pri spracovaní materiálu a výrobe hliníkových konštrukcií všetkých typov.