top of page

PEČAŤ KVALITNÝCH OKIEN je istotou pre zákazníka, že s takto označeným výrobkom získal najlepšiu kvalitu na trhu od overeného slovenského výrobcu.

Pečať kvalitných okien garantuje kupujúcemu originálny výrobok. Jeho vysokú kvalitu preverujeme:

pečat_web_cz_2.png

1.

Zdokladovaním pôvodu

použitých profilov

audit vyroby icona.png

2.

Výrobným auditom

MONTAZ IKONA.png

3.

Používanými predpísanými

spôsobmi montáže

PECAT KVALITY IKONA copy.png

4.

Udelením certifikátu

Pre získanie certifikátu Pečať kvalitných okien je potrebné splnenie všetkých kvalitatívnych podmienok certifikácie.

1. Zdokladovaním pôvodu použitých profilov

Kotva 1

Výplne stavebných otvorov sa vyrábajú z profilového systému nemeckej značky IZOOL GmbH, ktorého autorizovaným dodávateľom pre slovenský trh je spoločnosť

TOZAN EU, a.s. Certifikát potvrdzuje pôvod profilov a garantuje kvalitu profilového systému.

OSVEDČENIE izool.webp

2. Výrobným auditom

V pravidelných intervaloch je pri výrobe okien a dverí vykonávaný výrobný audit . Zameriava sa na kontrolu výrobných procesov, nastavenia strojov a kvality používaných materiálov.

Kotva 2

2.a

skladovanie profilov

 • kontrola skladovania v paletách,

 • kontrola skladovania v regáloch

skladovanie.jpg

rezanie profilu

2.b

 • kontrola dĺžky profilu, kontrola rezu 45 stupňov,

 • kontrola rezu 90 stupňov,

 • kontrola odklonu od zvislice,

 • kontrola ostrosti a čistoty kotúča,

 • kontrola podložky (príložky),

 • kontrola upnutia profilu,

 • kontrola dosadacej plochy vhodnej k profilu 

rezanie.jpg

2.c

odvodnenie/odvzdušnenie

 • kontrola správneho počtu na danú vzdialenosť,

 • kontrola správnej dĺžky drážky,

 • kontrola čistoty frézovanej drážky,

 • kontrola vzdialenosti od rohu,

 • kontrola vyosenia vnútri / vonku,

 • kontrola vonkajšej výšky,

 • kontrola vyfúkania drážky

odvodnenie.jpg

2.d

vŕtanie olív a frézovanie

 • kontrola dĺžky frézovania,

 • kontrola správnosti miery pri stredovom / konštantnom vŕtaní,

 • kontrola čistoty a ostrosti vrtáka a frézy,

 • kontrola správnosti schémy pre vŕtanie olív a frézovanie,

 • kontrola čistoty frézovaných otvorov (špony)

frézovanie.jpg

2.e

kontrola spájania rohov

 • kontrola kontrola čistoty lisu a profilu,

 • kontrola zodpovedajúcej príložky k profilu,

 • kontrola pravouhlosti príložiek,

 • kontrola dodatočnej podpory,

 • kontrola upínacieho tlaku,

 • kontrola tlaku spájania,

 • kontrola požadovanej a skutočnej veľkosti,

 • kontrola uhlu hotového spoju,

rohy.jpg

2.f

kontrola tesnenia

 • kontrola začiatku tesnenia,

 • kontrola lepenia v drážke,

 • kontrola tesnenia vyrovnávajúceho tlak,

 • kontrola prevedenia rohov,

tesneni.jpg

2.g

kontrola priečnikov

 • kontrola hĺbky frézovania,

 • kontrola dĺžky priečky,

 • kontrola vŕtania,

 • kontrola voľby skrutky,

 • kontrola voľby držiaka priečky

stĺpiky.jpg

2.h

kontrola kovania

 • kontrola správnosti osadenia uzatváracieho protiplechu,

 • kontrola dĺžky skrutiek,

 • kontrola počtu uzatváracích protiplechov,

 • kontrola schémy vŕtania,

 • kontrola rozmerov medzier,

 • kontrola stredu zámku,

 • kontrola údržby

kovanie.jpg

2.i

kontrola zasklievania

 • kontrola tesnenia a zasklievacej lišty,

 • kontrola tolerancie skla,

 • kontrola šírky zasklievacej podložky,

 • kontrola nosných podložiek,

 • kontrola zaistenia distančných podložiek,

 • kontrola zasklievacieho tesnenia,

zasklievanie.jpg

2.j

záverečná kontrola

 • kontrola prekrytia,

 • preskúšanie uzatváracích bodov,

 • preskúšanie funkčnosti,

 • kontrola očistenia okna,

 • kontrola balenia a expidície

meranie.jpg

3.Používanými predpísanými spôsobmi montáže

Kotva 3
podklad na web biely.png

Ukážková montáž

Prečo mať kvalitne namontované okno?
 

- Legislatívny predpis STN 73 3134
- Zamedzenie výskytu plesní v ostení okna
- Zamedzenie vzniku tzv. chladných rohov
- Zamedzenie preťahovaniu vzduchu medzi rámom a ostením
- Zachovanie dlhej životnosti okna

Pozrite  si video a zistite viac o tom, ako vyzerá kvalitná montáž okna.

4. Udelenie certifikátu

Kotva 4

Po splnení všetkých kvalitatívnych podmienok vydá spoločnosť

TOZAN EU, a.s.  certifikát Pečať kvalitných okien.

Zákazník tak vie, že s takto označeným výrobkom získal najvyššiu kvalitu na trhu priamo od overeného slovenského výrobcu.

vymenit nova.png
bottom of page